บริษัท กู๊ด แอนด์ ริช เพาเวอร์พลัส จำกัด

บริษัท กู๊ด แอนด์ ริช เพาเวอร์พลัส จำกัด

หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด สมุทรปราการ

Visitors: 753,352