บริษัท ยู-เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ยู-เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร SMART LEADER

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. , 12.45-16.30 น. , 19.00-20.30 น.

วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08.00-12.30 น.

จังหวัด ระยอง

Visitors: 753,394