บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ Up Skills & Re Skills รุ่น 2

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด นครปฐม

Visitors: 753,394