บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ Up Skills & Re Skills รุ่น 8

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด อุดรธานี

Visitors: 754,976