บริษัท ไทยโอโซวอลล์ จำกัด

บริษัท ไทยไอโซวอลล์ จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA

วิทยากร อ.เกษมสิทธิ์  ภูครองตา

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด สมุทรปราการ

Visitors: 722,407