บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ชลบุรี

Visitors: 754,968