บริษัท เอส เค โพลีเมอร์ จำกัด

บริษัท เอส เค โพลีเมอร์ จำกัด

หลักสูตร 9 ทักษะเพื่อพัฒนาการทำงานในยุค Next Normal 

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

 

Visitors: 753,364