บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์ แคร์ จำกัด

บริษัท อาร์เอสยู เฮลท์แคร์ จำกัด

หลักสูตร การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 754,974