บริษัท ดีไอซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดีไอซี กราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ด้วยหลัก DISC

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ชลบุรี

Visitors: 754,959