บริษัท ไทร์-วอล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไทร์-วอล (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร การสร้างมาตรฐานการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด สมุทรปราการ

Visitors: 754,985