บริษัท เฮลท์อัพ จำกัด

บริษัท เฮลท์อัพ จำกัด

หลักสูตร Smart Leader รุ่น 1

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.30 - 17.30 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 754,968