บริษัท เอจีซีไมโครกลาส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอจีซี ไมโครกลาส จำกัด

หลักสูตร AMGT Level Up Project Camp 2021 รุ่นที่ 3

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ และทีมงาน Dr.fish

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00- 16.00 น. 

จังหวัด เชียงใหม่

Visitors: 765,027