บริษัท เอจีซีไมโครกลาส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอจีซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร การเพิ่มขีดความสามารถ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ลำพูน

 

Visitors: 753,356