บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด

บริษัท ฟินเทคนิค จำกัด

หลักสูตร พูดอย่างไร ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ

วิทยากร อ.ภัสร์ชลิตา  รัตนลาภไพบูลย์

วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ปทุมธานี

Visitors: 753,344