หมวดการพัฒนาตนเอง

  

 

รายละเอียด

 หลักสูตร Positive Thinking for life

 

   

 

รายละเอียด

หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

 

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ด้วยหลัก DISC

 

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร การพัฒนา AQ & EQ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

 

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร จิตสำนึกคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

 

 

รายละเอียด 

หลักสูตร การพัฒนาตนเองเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ

 

  

รายละเอียด

หลักสูตร พนักงานรุ่นใหม่หัวใจ 4.0 (สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ)

 

 

รายละเอียด

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

  

รายละเอียด

หลักสูตร ลูกน้องมืออาชีพที่หัวหน้างานยอมรับ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 753,367