บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร สุดยอดหัวหน้างาน

บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,457