บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด

หลักสูตร Smart Leader

บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด

หลักสูตร Smart Leader

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,467