บริษัท วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่น เซอร์วิส จำกัด

หลักสูตร กลยุทธ์การปิดการขายให้ลูกค้าตกลงซื้อ

บริษัท วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่น เซอร์วิส จำกัด 

วิทยากร อ.พิทักษ์  นิพรรัมย์

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,461