บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด

เทคนิคการมอบหมายงาน สอนงาน และติดตามงาน

เพื่อให้ได้งานและได้ใจลูกน้อง

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,373