บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จํากัด

 ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRs

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จํากัด

วิทยากร อ.พัฒน์พงษ์  บุษยากร

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,458