บริษัท ไทยเทคติคอล เกียร์ จำกัด

บริษัท ไทยเทคติคอล เกียร์ จำกัด

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 08.30-15.30 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,212