บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร Smart Leader รุ่นที่ 1

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,466