บริษัท สแตนดาร์ดทัวร์ จำกัด

บริษัท สแตนดาร์ดทัวร์ จำกัด

หลักสูตร OJT เทคนิคการสอนงานเชิงปฏิบัติ

วิทยากร อ.พุทธ  วิชญกาญจน์กุล

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,377