บริษัท เอ จี ซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ จี ซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (จังหวัดลำพูน)

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร อ.วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์

วันอังคารที่ 3 และ พุธที่ 4 มีนาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,466