บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร Mini Smart Leadership

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ 

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.30 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,212