บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด

หลักสูตร Mini Smart Leadership

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ 

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,214