บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

หลักสูตร หัวหน้างานยุคใหม่ต้องบริหารงานให้ได้ผลงาน...บริหารคนให้ได้ใจ

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด

วิทยากร อ.มงคล กรัตะนุตถะ

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563
เวลา 09.00-16.00 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,466