บริษัท เอสเคโพลีเมอร์ จำกัด

หลักสูตร OJT เทคนิคการสอนงานเชิงปฏิบัติ

 บริษัท เอสเคโพลีเมอร์ จำกัด

วิทยากร อ.พุทธ  วิชญกาญจน์กุล

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563
เวลา 09.00-15.30 น.

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 660,212