บริษัท ไอ ซี พี เฟอทีไลเซอร์ จำกัด

บริษัท ไอ ซี พี เฟอทีไลเซอร์ จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน สอนงาน และติดตามงาน ที่ได้ทั้งงานและได้ใจลูกน้อง

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

Visitors: 660,380