บริษัท เชลส์แห่งประเทศไทย จำกัด

บริษัท เชลส์แห่งประเทศไทย จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการบริหารผลงานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในยุค Disruption รุ่นที่ 1

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

Visitors: 660,458