บริษัท ไทยเทคโนเพลส จำกัด

บริษัท ไทยเทคโนเพลส จำกัด

หลักสูตร 10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

Visitors: 660,461