บริษัท เหรียญไทยอินเตอร์พลาส จำกัด

บริษัท เหรียญไทย อินเตอร์พลาส จำกัด

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

Visitors: 660,458