บริษัท ไทยเทคโนเพลส จำกัด

บริษัท ไทยเทคโนเพลส จำกัด

หลักสูตร OJT เทคนิคการสอนงานเชิงปฏิบัติ

วิทยากร พุทธ  วิชญกาญจน์กุล

วันพฤหัสบดีที่ 22-23 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

Visitors: 660,459