บริษัท พีเอส ฟู้ด โปรดิ๊วส์ จำกัด

บริษัท พีเอส ฟู้ด โปรดิ๊วส์ จำกัด

หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ด้วยหลัก DISC

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

Visitors: 660,458