บริษัท โรม่าอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท โรม่าอุตสาหกรรม จำกัด

หลักสูตร การสร้างคุณภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพิชิตกำไรให้องค์กร

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

Visitors: 660,210