บริษัท โปรเซสซิ่ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โปรเซสซิ่ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร Leadership & Growth Mindset

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

Visitors: 660,203