บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร เทคนิคการมอบหมายงาน ติดตามงาน ที่ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจลูกน้อง

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

Visitors: 660,213