บริษัท เหรียญไทยอินเตอร์พลาส จำกัด

บริษัท เหรียญไทย อินเตอร์พลาส จำกัด

หลักสูตร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 2

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

Visitors: 660,458