ยงเฮ้าท์ กรุ๊ป

ยงเฮ้าท์กรุ๊ป

หลักสูตร Smart Leader

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กาญจนบุรี

Visitors: 660,461