บริษัท รักษาความปลอดภัย วิคตอรี่ การ์ด จํากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย วิคตอรี่ การ์ด จำกัด

หลักสูตร การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. 

Visitors: 660,208