ยงเฮ้าท์ กรุ๊ป

ยงเฮ้าท์กรุ๊ป

หลักสูตร Smart Leader รุ่น 2

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 20-21 มกราคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด กาญจนบุรี

Visitors: 660,464