บริษัท เอเซีย แปซิฟิค พาราวู้ด จํากัด

บริษัท เอเซีย แปซิฟิค พาราวู้ด จำกัด

หลักสูตร การพัฒนาตนเองและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมืออาชีพ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัดภูเก็ต

Visitors: 660,203