สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก

หลักสูตร งดงามในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก 

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น. 

Visitors: 660,458