บริษัท ไทยเซ็มคอน จำกัด

บริษัท ไทยเซ็มคอน จำกัด

หลักสูตร 10 ทักษะเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. 

จังหวัด ชลบุรี

Visitors: 660,461