บริษัท เมอิวะ พลาสต์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เมอิวะ พลาสต์ (ประเทศไทย) จํากัด

หลักสูตร Smart Leader รุ่น 3

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ และทีมงาน Dr.fish

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00- 16.00 น. 

จังหวัด อยุธยา

Visitors: 660,206