บริษัท โปรเซสซิ่ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โปรเซสซิ่ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร Leadership & Growth Mindset

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

Visitors: 660,461