บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร Smart Leader

วิทยากร มงคล กรัตะนุตถะ 

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

จังหวัด กรุงเทพ

Visitors: 660,466